ŽIADOSŤ O NOVÚ ASISTENCIU

Dobrý deň, vítajte na stránke pre nahlásenie novej poistnej udalosti. Upozorňujeme, že pre úspešné nahlásenie poruchy je potrebné vedieť značku a model spotrebiča. Zároveň si pripravte doklad o kúpe, prípadne fotografiu výrobného štítka pre overenie veku.
Aktuálne poistné podmienky nájdete na stránkach www.vse.sk
* takto označené polia sú povinné.
ĎALEJ